سمپاشی موریانه

همیشه قبل از نقل مکان به یک منزل جدید ، یک بازرسی نسبت به وجود حشره مخصوصا موریانه انجام بدهید و در صورت بی توجهی به این موضوع خسارت فراوانی به وسایل شما وارد میگردد. شرکت سمپاشی سم افشان سلامت گستر مبین با استفاده از قویترین سم موریانه ،منزل شما را به صورت تضمینی سمپاشی میکند .سمپاشی خانه برای حشرات مختلف در تخصص ماست.

در صورتی که با سموم بی کیفیت اقدام به سمپاشی کنید به احتمال فراوان باعث پراکنده شدن آنها در نقاط دیگر منزل می شوید . همچنین نباید تونل های گلی یا خاکی آنها را خراب نمایید

سمپاشی موریانه

چه نکاتی را جهت جلوگیری از ورود موریانه و موریانه زدایی انجام دهیم

1)دورکردن وب ها و زباله ها از اطراف ساختمان چون وجود این چوب ها باعث لانه سازی موریانه ها می شودمخصوصا الوار چوب ،تخت ها و کمد ها

2) تعمیر لوله ها که باعث رطوبت در منزل می شوند.

3)بازسازی محیط مانند سرامیک و کاشی ردن جهت جلوگیری از ورود موریانه مهم است

4)از کاشت درختان و گیاهان با ریشه بلند در محیاط منزل پرهیز نمایید

سمپاشی موریانه توسط شرکت سم پاشی سلامت گستر مبین به صورت تضمینی و تحت نظر وزارت بهداشت انجا میشود