سمپاشی پشه

پشه ها حشرات مزاحمی هستند که می توانند طیف وسیعی از بیماری ها مانند آنسفالیت ژاپنی و تب دنگ و… را باعث شوند .تلاش های مختلفی که برای دور کردن پشه ها از محیط زندگی انجام میشود معمولا به نتیجه نمی رسد. زمانیکه در صورت قدام به اینکه گونه از شر پشه ها خلاص بشویم بهتر است با شرکت سم پاشی سلامت گستر مبین (با مجوز رسمی) تماس بگیرید و با بهترین سم مناسب به صورت تضمینی دریک مرحله جمعیت آنها را تا 99 درصد کاهش دهید. سمپاشی حشرات حانگی در منزل یک کار تخصصی است.

سمپاشی پشه

برای از بین بردن پشه چه باید کرد؟

1)مکان هایی که پشه ها در آنجا تجمع میکنند شناسایی کرده از جمله وجود آب های راکد .

2)استفاده از روشهای سمپاشی سموم به صورت مه پاشی در مکان هایی مانند بوته ها و قسمت های مرطوب مکان های مختلف

3)استفاده از پیراهن آستین بلند و شلوار بلند

4)مالیدن موادی که دافع حشرات هستند بر روی لباس ها و بدن در زمانیکه به مسافرت وخوابیدن در فضای باز اقدام می کنید

تعداد پشه ها در ماه های گرم تر بیشتر می شود  . مدت زمانی که تخم ها به مرحله بالغ می رسند حدودا 2 هفته است.